Adatkezelési tájékoztató a GDPR alkalmazásával kapcsolatosan a természetes személyek adatainak kezelése tekintetében

Jelen tájékozató célja, hogy a természetes személyek számára megadjon minden lényeges információt az adatai kezelése tekintetében.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a GDPR alkalmazásával kapcsolatosan a természetes személyek adatainak kezelése tekintetében

 

Jelen tájékozató célja, hogy a természetes személyek számára megadjon minden lényeges információt az adatai kezelése tekintetében.

A CCS Hungary Aircargo Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik Adatkezelő számára személyes adatot adnak át, és elkötelezett az adatok védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) III. Fejezet 2. szakasza alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: CCS Hungary Aircargo Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, József Attila u. 12.

Weblap: www.ccs.hu

Kapcsolattartás: Levélben, e-mailen vagy telefonon.

Telefon: (+36) 30 565 2779

E-mail:            sales()ccs.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:         az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:           amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címre küldheti: 1172 Budapest, Liget sor 34. illetve sales()ccs.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megjelölt címre.

Adatfeldolgozás:                     a lenti táblázatban részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás:           nem történik külföldre továbbítás.

1.                   Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a)      E-mail szolgáltatási tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b)      lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

f) vagyonvédelem, személyi biztonság;

g) belső adminisztráció megkönnyítés.

 

2.                   Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a)     a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)     kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)     munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d)     szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e)     marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal nem üzemel, önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f)       on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A b) pontban szereplő érdekmérlegelési teszt a sales()ccs.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthető meg.

 

3.                   Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési idejéről nem rendelkezik jogszabály, de azok megőrzéséről a munkáltató minimum az egyéb jogszabályokban rögzített megőrzési határidők közül a leghosszabb előírt ideig gondoskodik (jelenleg a leghosszabb idő: 8 év).

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: a szerződés teljesítését követő naptól számított öt év.

 

4.                   Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)      hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)      amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)      törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)      az adat kezelésének korlátozása;

e)      a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)       személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)      bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)      tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

5.                   Jogorvoslati tájékoztatás

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Adókontakt Kft. Könyvelő

Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Adókontakt Kft. Könyvelő

Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Név

Beosztás

Telefonszám

E-mail cím

Időpont egyeztetés, megrendelés, lemondás, hibaelhárítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

NAV Repülőtéri Igazgatósága

szerződés megszűnését követő egy év

Hírlevél küldés

Név, becenév

E-mail cím

Új szolgáltatások, új rendszerek, a rendszerek használatával kapcsolatos tudnivalók, hírek.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig

Regisztrációs adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Ügyfél-account létrehozása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

nem történik.

egy év

Megrendelés teljesítése

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

nem történik

öt év

Panaszkezelés

a)      Név

b)      Lakcím

c) Telefonszám

d) E-mail cím

 

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. § (5) bekezdés alapján az a) és b) pont esetében

c) és d) pont esetében érintett hozzájárulása esetén

jogi tanácsadó: Dr. Csonka László Ügyvédi Iroda (2220 Vecsés, Fő út 199/A. fszt. 3.)

öt év

Visszahívások

a) Név

b) Lakcím

c) Telefonszám

d) E-mail cím

 

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. § (5) bekezdés alapján az a) és b) pont esetében

c) és d) pont esetében érintett hozzájárulása esetén

nem történik

 

öt év

 

 

 

 

 

Last Updated ( 2024. január 30. kedd, 09:33 )  
copyright 2009. (c) CCS Hungary Aircargo Ltd.
H-2724 Újlengyel, József Attila utca 12.
email: sales()ccs.hu
Figyelem, a weboldal Joomla alapú és sütiket is használ!